Waarom kiezen voor een IHP?

Een school heeft veel verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld de gezondheid en welzijn van haar studenten. Ook moet het onderhoud goed zijn, want je wilt niet dat er een instortingsgevaar dreigt of dat er ratten over de grond lopen. Met een ihp kan je dit bijhouden, en kan dus ook berekeningen doen voor gebeurtenissen in de toekomst. Daarnaast kan het antwoord geven op vragen die betrekking hebben tot de school zelf. Een ihp is dus een handig planningsinstrument, en wordt vaak gebruikt door vele scholen. Door goed doordachte financiële kaders weten de scholen (en de gemeente) waar zij in de toekomst rekening mee moeten houden, zoals bijvoorbeeld verduurzaming.

Is een ihp verplicht voor scholen?

Een aantal jaren geleden was een ihp nog niet verplicht voor de gemeente, maar door een wetswijziging in 2020 is hier verandering in gekomen. Dit betekent dus dat een gemeente verplicht een ihp moet opstellen voor het onderwijs. Het voordeel hiervan is, is dat er kosten bespaard kunnen worden door de juiste berekeningen. Ook kan het dus laten zien waar juist wel goed in geïnvesteerd moet worden, zoals de toekomstige innovaties van de scholen. Hierdoor verspilt een school dus minder geld aan onnodige zaken, en zal het een duidelijkere focus kunnen leggen op de zaken die er in de toekomst toe doen.

Wat betekent een ihp voor de leerlingen

Een leerling zal over het algemeen niet veel mee krijgen van een ihp, als het gaat om financiële situaties of andere betrekkingen. Dingen die dus kunnen veranderen is dat er bijvoorbeeld zonnepanelen komen te staan op het dak van de school, maar de leerling heeft hier natuurlijk verder niks aan. Ook kan de kantine verandert worden in een vegetarische kantine, en daar kan dus wel invloed vanuit komen. Vlees is namelijk ook erg milieuvervuilend, en zal in de toekomst steeds minder op plekken verkocht worden.