Een veilige fundering voor je woning

.betonstaal.nl

Heel veel mensen zijn op de hoogte van het belang van een stevige fundering voor je woning, tenslotte steunt het hele huis erop zonder dat de fundering instort. In de bekisting wordt gebruik gemaakt van wapeningskorven om het beton te wapenen, op deze manier kan de beton zowel tegen trek en drukkrachten. Beton kan zonder wapening geen trekkrachten opnemen, alleen drukkrachten. Zou je geen korf in de beton doen, dan zal de fundering scheuren en uit elkaar worden getrokken. 

.betonstaal.nl

Ook voor kolommen

Niet alleen de fundering moet worden voorzien van wapeningskorven, kolommen die bestemd zijn als ondersteuning voor een verdiepingsvloer zijn er ook mee uitgevoerd. Bij bouwstaal.nl kun je opgeven welk formaat je korf moet zijn, en van welke diameter betonstaal. Als een bouwpakket krijg je de korf aangeleverd, met natuurlijk een duidelijke omschrijving hoe je deze vervolgens moet vlechten. Ieder onderdeel van de korf is genummerd, zo weet je exact welke staaf betonijzer waar moet. 

Prefab korven voor de fundering

In de webshop van bouwstaal.nl heb je verschillende soorten wapeningskorven die kant en klaar kunnen worden aangeleverd, ideaal wanneer je als bouwbedrijf meerdere grote projecten moet bouwen en de korven snel nodig hebt. Welk formaat of welke hoeveelheid er nodig is, je kunt het bestellen bij het bedrijf. Niet alleen in Nederland maar ook in België kunnen de korven worden geleverd. Heb je speciale eisen of wensen met een korf, dan is het mogelijk contact op te nemen met de specialisten van het bedrijf.